شرایط استفاده

مونیکا برای شرکت در آزمون‌های روان‌شناختی و ارتباط با مشاوران در این زمینه ساخته شده است. شرایط استفاده از مونیکا بسیار ساده است: